VERGOEDING:
Psychotherapeutische behandelingen, zowel voor de BGGZ (Basis Gezondheidszorg) als de SGGZ (Specialistische Gezondheidszorg) worden door de verzekering vergoed vanuit de Basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Ik heb voor 2019 contracten afgesloten met alle verzekeringen.
De rekening , zowel voor de BGGZ als de SGGZ behandeling, wordt door mij rechtstreeks naar de verzekering gestuurd op basis van de DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De maximaal aantal zittingen die worden vergoed door de BGGZ zijn ongeveer 10.
Uw wettelijk eigen risico (385,00 euro) wordt door uw zorgverzekeraar met de kosten van uw psychotherapeutische behandeling verrekend.
Als voorwaarde voor vergoeding stellen de verzekeraars dat er een verwijzing is van de huisarts of specialist die voldoet aan de eisen zoal genoemd onder Aanmelding.
Uw diagnose wordt bekend bij uw zorgverzekeraar, tenzij u aangeeft daar bezwaar tegen te hebben.
De zorgverzekeraar heeft geen recht op inzage in uw dossier.
De overheid heeft bepaald dat de diagnoses : “aanpassing stoornissen”, “ relatieproblemen” en “andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn” niet voor vergoeding in aanmerking komen.
Het tarief per sessie voor niet vergoede behandelingen, zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) is in 2019 €105,25 euro per sessie van 60 minuten (45 à 50 minuten behandeling en 10 à 15 minuten notities maken en zo nodig telefonisch overleg met of verslaggeving aan huisartsen, bedrijfsartsen e.d.).

De diagnoses: aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn en niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden niet door de verzekering vergoed.

Toelichting DBC
Alle activiteiten in het kader van de behandeling, zowel de directe als de indirecte (e-mail of telefonisch werkzaamheden, rapportage aan verwijzers , administratieve werkzaamheden) worden geregistreerd in de DBC. Na afsluiting van de DBC, hetzij administratief als er sprake is van openen van een nieuw DBC, hetzij bij afsluiting van de therapie wordt duidelijk hoeveel uw behandeling heeft gekost en wordt de factuur door de therapeut naar uw zorgverzekeraar gestuurd.