Verdriet, angst, boosheid, humeurigheid zijn gevoelens die bij het leven horen. Familie en vrienden kunnen helpen om problemen op te lossen en de eigen kracht terug te vinden .
Anders is het als deze gevoelens hevig en langdurig zijn, een donkere schaduw werpen op het leven en het functioneren belemmeren.
Als verdriet depressie is, soms tijdelijk, soms recidiverend, soms chronisch. Als angst zo overheersend is dat het belemmerend werkt in sociale situaties, in het leveren van prestaties of aandurven van uitdagingen. Als stemmingen te heftig en te vaak wisselen.
Als het bij boosheid niet blijft bij ruzies die bijgelegd kunnen worden maar leidt tot grenzeloze uitbarstingen of verbaal dan wel fysiek geweld.
Dan is er sprake van ernstige verstoringen in de persoonlijkheid en is psychotherapie geïndiceerd bij een deskundige hulpverlener die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Deze wet moet de hulpvrager beschermen tegen ondeskundig handelen.
Er zijn meerdere vormen va Psychotherapie. De twee klassieke hoofdrichtingen van Psychotherapie zijn Inzicht gevende Therapie die zoekt naar het verband tussen belemmeringen in het verleden en het functioneren in het heden en de Cognitieve Gedragstherapie die naar (praktische) oplossingen zoekt in het heden. Beide vormen kunnen toegepast worden in individuele, partnerrelatie of gezinstherapie.
Taal is het belangrijkste communicatiemiddel.
Daarnaast zijn er de alternatieve therapievormen waarbij de taal niet het enige communicatiemiddel is.  Als dat gewenst is, pas ik basis mindfulness oefeningen toe.

In de Psychotherapie wordt geprobeerd de cliënt anders te leren kijken naar zijn gedrag en ordening aan te brengen in zijn denk- en gevoelsleven met als doel meer greep te krijgen op het leven. Dat betekent niet dat men een ander mens wordt. Wel is het mogelijk om valkuilen in zichzelf te herkennen en vermogens in zichzelf aan te spreken die door ongunstige levensomstandigheden geblokkeerd waren. Er wordt gezocht naar bronnen van angst, onzekerheid, depressieve gevoelens, agressief gedragen andere klachten die het leven van de cliënt en zijn omgeving negatief beïnvloeden, soms zelfs onleefbaar maken. Een negatief zelfbeeld kan verbeterd worden als men sterke punten in zichzelf ontdekt.

De therapeut is door aandachtig en actief te luisteren en goede vragen te stellen een klankbord voor de cliënt of, zoals cliënten het zelf formuleren, een spiegel die hen wordt voorgehouden.
Begrijpelijkerwijs hopen mensen in de therapie pasklare oplossingen te krijgen. Suggesties van de therapeut kunnen bijdragen aan zelfreflectie en zoeken naar mogelijkheden om uit de negatieve spiraal te komen.