www.bigregister.nl Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Het beroep psychotherapeut is sinds april 1998 wettelijk geregeld en beschermd in de wet BIG die tot doel heeft de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen middels een aantal voorwaarden met betrekking tot titelbescherming. Om ingeschreven te worden in het BIG overheidsregister moet de psychotherapeut de juiste academische vooropleiding en een postdoctorale opleiding aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut voltooid te hebben.
www.lvvp.info Nederlands Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
www.cogis.nl Informatie- en Co├Ârdinatieorgaan Dienstverlening Oorlog (COGIS)
ggz.startpagina.nl Links op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg
www.minvws.nl Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
www.zorgverzekeraars.nl Zorgverzekeraars en de zorgverzekering, informatie voor verzekerden
www.trimbos.nl Landelijk Kennisinstituut voor Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke zorg.
www.psychotherapie.nl Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
www.psynip.nl Nederlands Instituut van psychologen
nvrg.nl Nederlandse Vereniging van relatie en Gezinstherapie