ACHTERGROND VAN BRONIA DAVIDSON-ROSENBLAT

Bronia

 

1968 Doctoraalexamen Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam
1968-1991 Als psycholoog werkzaam bij het PPI (Psychologisch Pedagogisch Instituut) voor behandeling van kinderen en adolescenten met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.
Tevens werkzaam aan de aan het PPI verbonden Lom school “De Ruimte”.

Postdoctorale nascholing tot Psychotherapeut en Gezondheidszorgpsycholoog.

1991-1994 als Psychotherapeut werkzaam in de Psychotherapiepraktijk Amsterdam
1994-heden als vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut werkzaam in de Psychotherapiepraktijk De Muzen
Ik behandel zowel cliënten in de SGGZ (Specialistische Gezondheidszorg als de BGGZ (Basis Gezondheidszorg)

REGISTRATIES:
BIG register Psychotherapeut onder nummer 89026143816 sinds 1990
BIG register Gezondheidszorgpsycholoog onder nummer 69026143825 sinds 1999 (klik op www bigregister.nl)

Ik houd mijn vakinhoudelijke kwaliteiten bij middels deelname aan symposia, studiedagen en andere kwaliteit bevorderende activiteiten als collegiale intervisie met 4 à 6 collega’s en individuele supervisie bij een collega psychiater.
In 2012 heb ik deelgenomen aan de voor mijn beroepsgroep verplichte vijfjarige visitatie van de LVVP

LIDMAATSCHAPPEN:
NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, per november 2015 geregistreerd in het Kwaliteitsregister
(www.psychotherapie.nl)
LVVP Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.info)
NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (nvrg@nvrg.nl)
Ik ben opgenomen in het netwerk Psychotherapeuten van COGIS, het vroegere ICODO (Informatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen) (www.cogis.nl)

Middels het in 2016 ontwikkelde, door mij ingevulde en goedgekeurde Kwaliteitsstatuut GGZ heb ik voldaan aan de verplichting dit Kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit Kwaliteitsstatuut wordt na 31 december 2016 doorgegeven aan het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het Zorginstituut publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders met een goedgekeurd statuut zijn opgenomen.  Mijn kwaliteitsstatuut is ter inzage in mijn praktijk