Aanmelding is mogelijk telefonisch op telefoonnummer 020-6718159, maandag t/m donderdag van
9.00 uur tot 17.00 uur. Als u op het antwoordapparaat komt, spreek dan uw telefoonnummer in en de tijden waarop ik u kan terugbellen.
Aanmelding is ook mogelijk via het aanmeldingsformulier op mijn website.
Voor de eerste afspraak wordt u verzocht mee te nemen uw verzekeringspasje, een legitimatiebewijs en een schriftelijke verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist, waarin deze vermeldt:
– Uw gegevens (naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevena0
– AGB codes van de arts
– Stempel en/of handtekening van de verwijzer
– DSM IV (vanaf 2017 DSM V) stoornis of vermoeden van een stoornis
– Verwijzing voor SGGZ of BGGZ. In de loop van de behandeling kan de behandelvorm veranderen. In dat geval is een nieuwe verwijzing van de arts nodig.
– De therapeut naar wie verwezen wordt
– Naast bovenstaande (door de verzekering verplichte) eisen kan uw huisarts aanvullende informatie toevoegen die zij/hij relevant acht.
Bij het eerste gesprek krijgt u een korte, op schrift gestelde beschrijving van de gang van zaken in de therapiegesprekken.

Ook Engelstalige cliënten kunnen zich aanmelden.

Wachttijd: Er is geen of nauwelijks een wachttijd tussen aanmelding en tussen het intakegesprek en de start van de behandeling. Als de cliënt alleen op bepaalde tijden een afspraak kan maken, kan de wachttijd maximaal twee weken zijn.

  Aanmeldingsformulier:

  Voornamen

  Achternaam

  Meisjesnaam

  Geboortedatum

  Geboorteplaats

  Geslacht
  ManVrouw

  Beroep / Opleiding

  Burgerlijke Staat

  Kinderen

  Naam Partner (eventueel)

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Telefoonnummer

  Mobiel

  Email

  Verwijzende huisarts / bedrijfsarts

  Verzekeraar

  Relatienummer

  BSN nummer

  UZOVI nummer

  Korte beschrijving van de aanmeldingsklacht: